This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Intelligent ansiktsoppdaging tillater kameraet å automatisk oppdage menneskeansikter og stille inn fokus og eksponering for et ansikt hvor som helst i rammen for bilder som skal fremheve portrettmotiver. Velg for gruppeportretter (i horisontal eller vertikal retning) for å forhindre at kameraet fokuserer på bakgrunnen.

Ansikter kan gjenkjennes med kameraet i vertikal eller horisontal stilling; hvis et ansikt blir påvist, indikeres det med en grønn ramme. Hvis det er mer enn ett ansikt i bildet, vil kameraet velge det ansiktet som er nærmest midten; andre ansikter angis med hvite rammer.

Med noen funksjoner kan det være at kameraet stiller inn eksponering for bildet som helhet i stedet for portrettmotivet.

Dersom motivene flytter seg når utløseren trykkes ned, vil ansiktene deres kanskje ikke være i det området som er markert med grønn ramme når bildet tas.