This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

I blenderprioritert AE (eksponeringskontroll A) velger du blenderåpning og lar kameraet velge lukkertid.

Blenderåpning

Drei på kommandohjulet for å velge blenderåpning.

Dersom korrekt eksponering ikke kan oppnås ved valgt blenderåpning, vil lukkertiden vises i rødt når utløseren trykkes halvveis ned. Juster blenderåpningen inntil korrekt eksponering oppnås.

Dersom motivet er utenfor kameraets målespekter, vil lukkertiden vises som ”– – –”.