This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

I denne modusen velger du selv både lukkertid og blenderåpning. Om ønskelig kan eksponeringen endres fra verdien som foreslås av kameraet.

Lukkertid

Blenderåpning

Eksponeringsindikator

Bruk kommandohjulet og kontrollringen til å stille inn lukkertid og blenderåpning (for å velge mellom funksjonene som utføres av kommandohjulet og kontrollringen, trykker du på knappen for kontrollringalternativer).

Forhåndsvisning av eksponering

For å forhåndsvise eksponeringen på LCD-skjermen, velg for SKJERMOPPSETT > F.VIS EKS. M. MOD..

Velg AV når du bruker blitsen eller ved andre anledninger der eksponeringen kan endre seg når bildet tas.