This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

BILDE

Slette ett bilde om gangen.

  1. Velg BILDE for SLETT i avspillingsmenyen.

  2. Trykk velgeren til høyre eller venstre for å bla gjennom bildene, og trykk på MENU/OK for å slette (en bekreftelsesdialogboks vises ikke). Gjenta for å slette flere bilder.

VALGTE BILDER

Slett flere valgte bilder.

  1. Velg VALGTE BILDER for SLETT i avspillingsmenyen.

  2. Marker bilder og trykk på MENU/OK for å velge eller velge bort (bilder i album eller utskriftskø vises med ).

  3. Når handlingen er fullført, trykk på DISP/BACK for å vise en bekreftelsesdialogboks.

  4. Marker OK og trykk på MENU/OK for å slette valgte bilder.

ALLE BILDER

Slette alle bilder som ikke er beskyttet.

  1. Velg ALLE BILDER for SLETT i avspillingsmenyen.

  2. En bekreftelsesdialogboks vises. Marker OK og trykk på MENU/OK for å slette alle ubeskyttede bilder. Trykker du på DISP/BACK avbrytes slettingen; merk at bilder som slettes før avbrytelsen ikke kan gjenopprettes.

Er det satt inn et minnekort, påvirkes kun bilder på minnekortet; bildene i internminnet slettes kun dersom det ikke er satt inn noe minnekort.

Hvis det vises en beskjed som sier at de valgte bildene er en del av en DPOF-fotobestilling, trykk på MENU/OK for å slette bildene.