This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Kameraet er utstyrt med diopterjustering slik at søkeren kan tilpasses individuelle synsforskjeller. Roter diopterkontrollen inntil til visningen i søkeren er i skarp fokus.