This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Dette avsnitt gir en grunnleggende forklaring av hvordan man tar bilder i modusen (AVANSERT SR AUTO).

 1. Velg -modus.

  Drei programhjulet til (AVANSERT SR AUTO). Følgende informasjon vises på LCD-skjermen.

  Motivikon: Kameraet velger automatisk et passende motiv.

  Ikonet : I -modus justerer kameraet kontinuerlig fokus og søker etter ansikter, noe som øker batteriets strømforbruk. I tillegg kan kameraets fokuseringslyd være hørbar. vises på LCD-skjermen.

  Bruke blitsen

  Når belysningen er utilstrekkelig, skyver du blitshevingsbryteren for å heve blitsen og velger deretter passende blitsmodus.

 2. Klargjør kameraet.

  Hold kameraet støtt med begge hender og støtt albuene mot siden av kroppen. Risting eller ustødige hender kan gjøre bildene dine uskarpe.

  For å unngå at bilder er ute av fokus eller er for mørke (undereksponerte), hold dine fingre og andre objekter unna objektivet og blitsen.

 3. Komponer bildet.

  Bruk zoomringen til å komponere bildet i displayet. Zoomindikatoren vises.

  Zoomring

  Zoomindikator

 4. Fokuser.

  Komponer bildet med motivet ditt i visningens sentrum, og trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.

  Hvis belysningen av motivet er utilstrekkelig, kan det hende at AF-følgelyset tennes.

  Fokusramme

  Fokusindikator

  Hvis kameraet klarer å fokusere, piper det to ganger og fokusområdet og fokusindikatoren lyser grønt. Fokus og eksponering forblir låst så lenge utløseren er trykket halvveis ned.

  Dersom kameraet ikke kan fokusere, blir fokusrammen rød, vises og fokusindikatoren blinker hvitt.

 5. Ta bildet.

  Trykk utløseren rolig resten av veien ned for å ta bildet.