This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Denne modusen kombinerer enkelheten i ”sikt-og-skyt” fotografering med avanserte opptaksteknikker.

Alternativet Adv. MODUS i opptaksmenyen kan brukes til å velge mellom følgende avanserte moduser:

FRAMHEV MOTIV

Kameraet tar opp til tre bilder hver gang utløseren trykkes ned og mykner bakgrunnen for å fremheve hovedmotivet. Oppmykningsgraden kan justeres før innspilling ved å rotere hoved-/underkommandohjulet. Bruk for portretter eller fotografier av blomster lignende de som man kan skape med speilreflekskameraer.

Mykgjøring kan ikke anvendes på bakgrunnsmotiver som er for nærme hovedmotivet. Hvis en melding som sier at kameraet ikke kan opprette effekten vises når kameraet fokuserer, forsøk å rygge vekk fra motivet ditt og zoome inn. Kameraet kan også være ute av stand til å mykne bakgrunnen hvis motivet flytter seg; kontroller resultatene og prøv på nytt hvis du blir bedt om å gjøre dette.

Bildedekningen er redusert.

FRAMHEV MOTIV

For å lagre ubehandlede kopier av bilder som er tatt i disse modusene, velg for alternativet LAGRE DATA-OPPS. > LAGRE ORG.BILDE i oppsettsmenyen.

Hold kameraet stødig under opptak.

SVAKT LYS

Hver gang utløseren trykkes ned, lager kameraet fire eksponeringer og kombinerer dem i ett enkelt fotografi. Bruk til å redusere støy og uskarpheter når du fotograferer motiver i utilstrekkelig belysning og statiske motiver ved høye zoomforhold.

Et enkelt sammensatt fotografi kan kanskje ikke opprettes i noen scener, eller hvis motivet eller kameraet beveger seg under opptak. Ikke flytt kameraet før opptaket er ferdig.

SVAKT LYS

For å lagre ubehandlede kopier av bilder som er tatt i disse modusene, velg for alternativet LAGRE DATA-OPPS. > LAGRE ORG.BILDE i oppsettsmenyen.

Hold kameraet stødig under opptak.

MULTIEKSPONERING

Lag et fotografi som kombinerer to eksponeringer.

  1. Ta det første bildet.

  2. Trykk på MENU/OK. Det første bildet vil overlappe visningen gjennom objektivet som en veiledning for å ta det andre bildet.

    For å gå tilbake til trinn 1 og ta om igjen det første bildet trykker du velgeren til venstre. For å lagre det første opptaket og avslutte uten å lage en multieksponering, trykk på DISP/BACK.

  3. Ta det andre bildet.


  4. Trykk på MENU/OK for å lage en multieksponering, eller trykk velgeren opp for å gå tilbake til trinn 3 og ta opp igjen det andre bildet.