This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Følg trinnene nedenfor for å fokusere kameraet manuelt.

  1. Vri fokusmodusvelgeren til M. vil vises på displayet.

  2. Fokuser manuelt ved hjelp av kontrollringen. Roter ringen til venstre for å redusere fokusavstanden, til høyre for å øke den.

    Bruk alternativet KONTROLLRING i oppsettsmenyen for å reversere rotasjonsretningen for kontrollringen.

  3. Ta bilder.

Hurtigfokus

For å bruke autofokus til å fokusere på motivet i valgt fokusområde, trykker du på AEL/AFL-knappen. Bruk denne funksjonen (kun tilgjengelig i manuell fokusmodus) for å hurtig fokusere på et valgt motiv.

Alternativet AUTOFOKUSINNST. > ØYEBLIKKS-AF-INNST i opptaksmenyen bestemmer hvordan kameraet fokuserer når AE-L/AF-L-knappen trykkes ned. Velg AF-S for enkel AF (fokus justeres hver gang knappen trykkes ned), eller velg AF-C for kontinuerlig AF (fokus justeres kontinuerlig mens knappen trykkes ned).

Kontrollere fokus

Følgende alternativer kan brukes til å kontrollere fokus i manuell fokusmodus.

Den manuelle fokusindikatoren

Den hvite linjen indikerer avstanden til motivet i fokusområdet (i meter eller fot i henhold til alternativet som er valgt for FOKUSAVSTAND i oppsettsmenyen), den blå linjen dybdefeltet, eller med andre ord, avstanden foran og bak motivet som synes å være i fokus.

Fokusavstand (hvit linje)

Dybdeskarphet (blå linje)

Fokuszoom

For å zoome inn på gjeldende fokusområde for nøyaktig fokusering trykker du på midten av kommandohjulet (hvis er valgt for FOKUSSJEKK, vil kameraet også zoome inn når hjulet roteres). Trykk på hjulet igjen for å avbryte zooming.

Fokustopper

Hvis FOKUSTOPPMERKING er valgt for MF-HJELP i opptaksmenyen, markeres høykontrastskonturene i det manuelle fokusdisplayet. Roter fokusringen til motivet er markert for å fokusere.