This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

For å fokusere på nærme avstander, skyv velgeren opp (MAKRO) for å velge en makromodus fra alternativene listet opp nedenfor.

Med standardinnstillingene er makromodusvalg tildelt opp-knappen på velgeren (funksjonsknapp 2). For informasjon om å velge rollene som er tildelt funksjonsknappene, se ”Funksjonsknappene”.

Du kan også velge makromodus ved bruk av alternativet AUTOFOKUSINNST. i opptaksmenyen.

AV
Makromodus av
MAKRO
Makromodus
SUPERMAKRO
Supermakromodus

Følgende restriksjoner gjelder for supermakromodus: objektivet må zoomes ut til zoomlinjen blir hvit, og blitsen kan ikke brukes.

Bruk av stativ anbefales for å motvirke uskarphet på grunn av ustødig kamera.

Skyggen fra objektivet kan vises på bilder som er tatt med blits på veldig korte avstander. Zoom litt ut eller øk avstanden til motivet.