This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Kommandohjulet kan brukes for å navigere i menyene, for å vise bilder og for å velge alternativer på hurtigmenydisplayet.

Trykk midt på kommandohjulet for å zoome inn på det aktive fokusområdet under opptak eller avspilling.