This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Bruk kontrollringen for rask adgang til kamerafunksjoner under opptak.

Du kan velge hvilken funksjon som skal tildeles til kontrollringen ved å trykke på kontrollringens funksjonsknapp. Velg mellom:

  • STANDARD
  • ISO
  • HVITBALANSE
  • FILMSIMULERING
  • SERIEBILDER

STANDARD

Når STANDARD er valgt, vil funksjonen som er tilordnet kontrollringen endres med opptaksmodusen.

Modus Kontrollringen brukes for
P Bytte av program; manuell fokusering  (*1)
S Valg av lukkertid; manuell fokusering (*1)
A Valg av blenderåpning; manuell fokusering (*1)
M Valg av lukkertid/blenderåpning  (*2); manuell fokusering  (*1)
Filmsimulering
Filmsimulering; manuell fokusering  (*1)
Filter Avansert filtervalg
Adv. Avansert modusvalg
SP1/SP2 Motivvalg; manuell fokusering (*1)

*1 Kun med manuell fokusering

*2 Trykk på kontrollringens funksjonsknapp for å veksle mellom valg av lukkertid og blenderåpning.

Kontrollringens funksjon kan velges ved hjelp av alternativet KONTR.RINGINNST. i oppsettsmenyen.