This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Velg mellom følgende alternativer for bildestabilisering:

KONTIN.+BEVEGELSE / KONTINUERLIG
Bildestabilisering på. Hvis + BEVEGELSE er valgt, vil kameraet justere lukkertiden for å redusere uskarphet når motiver i bevegelse oppdages.
OPPTAK+BEVEGELSE / KUN VIDEO OPT
Samme som ovenfor, bortsett fra at bildestabilisering kun utføres når utløseren trykkes halvveis ned, eller hvis lukkeren utløses.
AV
Bildestabilisering av. Velg dette alternativet når du bruker et stativ.

+ BEVEGELSE har ingen virkning når følsomheten er satt til en bestemt verdi, og kan også være utilgjengelig ved noen andre innstillingskombinasjoner. Virkningen kan variere med lysforholdene og hastigheten motivet beveger seg med.