This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Trykk velgeren opp (), til venstre (), til høyre () eller ned () for å markere elementer, og trykk på MENU/OK () for å velge. Knappene for opp, venstre, høyre og ned fungerer også som funksjonsknapp 2 til og med 5.

For å forhindre utilsiktet bruk av velgeren og Q- og Fn-knappene under opptak, trykk på MENU/OK til vises. Kontrollene kan låses opp ved å trykke på MENU/OK til ikke vises lenger.