This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Juster displayinnstillingene.

BILDEVISNING

Velg hvor lenge bilder skal vises etter opptak. Fargene kan avvike litt fra de i det endelige bildet.

1,5 SEK / 0,5 SEK
Bildene vises i omtrent 1,5 sekunder (1,5 SEK) eller 0,5 sekunder (0,5 SEK). Fargene kan avvike litt fra de i det endelige bildet.
ZOOM(KONTINUER.)

Bilder vises til du trykker på MENU/OK-knappen.

Når bildet zoomes inn, kan velgeren brukes for å vise deler av bildet som ikke vises på displayet for øyeblikket.

Zoom kan brukes for å kontrollere fokus.

Hvis intelligent ansiktsoppdaging er på og portrettmotiver oppdages, vil kameraet zoome inn på ansikter. Trykk velgeren ned for å rulle til neste motiv.

AV
Bilder vises ikke etter opptaket.

AUTOROT. EVF-VISN.

Velg om indikatorene i søkeren skal dreies for å passe til kameraets retning. Indikatorene på skjermen roteres ikke, uavhengig av alternativet som er valgt.

F.VIS EKS. M. MOD.

Velg for å aktivere forhåndsvisning av eksponeringen i manuell eksponeringsmodus. Velg AV når du bruker blits eller ved andre anledninger der eksponeringen kan endre seg når bildet tas.

LCD-SOLLYS-MODUS

Velg for å gjøre displayet på skjermen enklere å lese i sterkt lys.

Trykk og hold nede VIEW MODE-knappen for LCD-sollys-modus.

EVF-LYSSTYRKE

Juster lysstyrken for displayet i den elektroniske søkeren, eller velg AUTO for automatisk lysstyrkejustering.

EVF-FARGE

Juster nyansen i displayet i den elektroniske søkeren.

LCD-LYSSTYRKE

Juster skjermens lysstyrke.

LCD-FARGE

Juster skjermens nyanse.

FORHÅNDSVIS BILDE EFFEKT

Velg for å forhåndsvise effektene til filmsimuleringen og andre innstillinger på skjermen.

INNRAMMINGSGUIDE

Velg typen rutenett tilgjengelig ved fotografering i opptaksmenyen.

RUTENETT 9

For komposisjon ifølge ”tredjedelsregelen”.

RUTENETT 24

Seks ganger fire-rutenett.

HD-INNRAMMING

Komponer HD-bilder i utskjæringen som vises av linjene øverst og nederst i displayet.

AUTOROTER

Velg for automatisk rotasjon av stående (portrettorienterte) bilder under avspilling.

TILPASSET BILDE INNST

Velg elementene som skal vises i informasjonsvisningen. Marker elementer og trykk på MENU/OK eller velg bort.