This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

ในโหมดนี้ คุณสามารถเลือกทั้งความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงได้ ค่ารับแสงที่เป็นผลลัพธ์จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ในจอภาพ หากต้องการ สามารถปรับค่าการรับแสงจากค่าที่แนะนำโดยกล้องถ่ายรูปได้

รูรับแสง: f/5.6

ความเร็วชัตเตอร์: 1/1000 วิ

ความเร็วชัตเตอร์

รูรับแสง

สัญลักษณ์การรับแสง

ยังสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์โดยเพิ่มครั้งละ 1/3 EV โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง

การตรวจแสง

การตรวจแสงในจอภาพ LCD ให้เลือก เปิด สำหรับ ตั้งค่าจอเริ่มต้น > ตรวจแสงโหมดแมนนวล

เลือก ปิด เมื่อใช้แฟลช หรือในโอกาสอื่นที่การรับแสงอาจเปลี่ยนเมื่อถ่ายภาพ