This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

ถ่ายรูปเคลื่อนไหวเป็นชุดภาพนิ่ง สามารถแสดงตัวเลือกถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดได้โดยการกดปุ่ม DRIVE

กดปุ่มตัวเลือกซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกอัตราเฟรม กล้องจะถ่ายรูปในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์

โฟกัสและรูรับแสง

การถ่ายภาพแต่ละภาพให้มีโฟกัสและรูรับแสงที่หลากหลาย ให้เลือกโหมดโฟกัส C สำหรับโหมดอื่นๆ โฟกัสและรูรับแสงจะกำหนดโดยภาพแรกในแต่ละชุด

การทำงานของการติดตามโฟกัสจะแตกต่างกันไปตามการรับแสง ความไวแสงและสภาพการถ่ายรูป