This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

พลังงานและแบตเตอรี่

ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
กล้องไม่เปิดทำงาน

แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มแล้ว

ใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง: ใส่ขั้วให้ถูกต้อง

ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ไม่ลงล็อค: ใส่ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ให้ลงล็อค

กล้องจะเปิดเครื่องทันทีหลังจากที่ปิดเครื่องแล้ว: กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

แบตเตอรี่หมดอย่างรวดเร็ว

แบตเตอรี่เย็น: อุ่นแบตเตอรี่ด้วยการวางไว้ในกระเป๋าหรือที่มีอุณหภูมิอุ่น และนำไปใส่ในกล้องอีกครั้งทันทีก่อนถ่ายรูป

ขั้วแบตเตอรี่สกปรก: ทำความสะอาดขั้วด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม

มีการชาร์จแบตเตอรี่หลายครั้ง: แบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานสำหรับการชาร์จ ซื้อแบตเตอรี่ใหม่

เลือก C สำหรับโหมดโฟกัส: เลือกโหมดโฟกัสที่แตกต่าง

กล้องปิดการทำงานกะทันหัน

แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มแล้ว

กล้องเข้าสู่โหมดสลีป: กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

ไม่เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ ใส่แบตเตอรี่อีกครั้งในทิศทางที่ถูกต้องและตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จแล้ว
การชาร์จทำงานช้า ชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิห้อง
ไฟแสดงสถานะการชาร์จกะพริบ แต่ไม่ชาร์จแบตเตอรี่

ขั้วแบตเตอรี่สกปรก: ทำความสะอาดขั้วด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม

มีการชาร์จแบตเตอรี่หลายครั้ง: แบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานสำหรับการชาร์จ ซื้อแบตเตอรี่ใหม่ ถ้าแบตเตอรี่ยังคงไม่ชาร์จ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ FUJIFILM

ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
เมนูและจอแสดงผลไม่เป็นภาษาไทย เลือก ไทย สำหรับ

การถ่ายรูป

ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
ไม่มีการถ่ายรูปเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์

หน่วยความจำเต็ม: ใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่หรือลบรูปภาพออก

ไม่ได้ฟอร์แมทหน่วยความจำ: ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำหรือหน่วยความจำภายใน

หน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจำสกปรก: ทำความสะอาดหน้าสัมผัสด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม

การ์ดหน่วยความจำเสียหาย: ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่

แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มแล้ว

กล้องปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ: เปิดกล้อง

ไฟแสดงสถานะเป็นสีส้มเมื่อคุณพยายามบันทึกภาพพาโนราม่า: รอจนกว่าไฟแสดงสถานะดับ

จอแสดงผลดับหลังจากถ่ายรูป จอแสดงผลอาจมืดลงในขณะที่ชาร์จแฟลช โปรดรอให้แฟลชชาร์จก่อน
มีรอยจุด (“สัญญาณรบกวน”) ปรากฏบนหน้าจอหรือช่องมองภาพ เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

ค่าเกนเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบภาพเมื่อตัวแบบมีแสงน้อย และรูรับแสงลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยจุดที่มองเห็นได้เมื่อดูตัวอย่างภาพในจอแสดงผล ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องจะไม่ได้รับผลกระทบ

กล้องไม่โฟกัส

ตัวแบบอยู่ใกล้กล้อง: เลือกโหมดมาโคร

ตัวแบบอยู่ไกลจากกล้อง: ยกเลิกโหมดมาโคร

ตัวแบบไม่เหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัติ: ใช้การล็อคโฟกัส

ไม่สามารถตรวจหาใบหน้า

ใบหน้าของตัวแบบถูกบังด้วยแว่นตา หมวก ผมยาว หรือวัตถุอื่น: นำสิ่งกีดขวางออก

ใบหน้าของตัวแบบอยู่ในเฟรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น: เปลี่ยนการวางองค์ประกอบภาพเพื่อให้ใบหน้าของตัวแบบอยู่ในเฟรมให้มากขึ้น

ศีรษะของตัวแบบเอียงหรืออยู่ในแนวนอน: ให้ตัวแบบวางศีรษะให้ตรง

กล้องเอียง: วางกล้องในแนวระนาบ

ใบหน้าของตัวแบบมืด: ส่องไฟให้สว่างขึ้น

เลือกตัวแบบผิด ตัวแบบที่เลือกอยู่ใกล้ศูนย์กลางของเฟรมมากกว่าตัวแบบหลัก จัดวางองค์ประกอบภาพใหม่หรือปิดระบบตรวจหาใบหน้า และวางกรอบการถ่ายรูปโดยใช้การล็อคโฟกัส
กล้องไม่ยิงแฟลช

กำลังชาร์จแฟลช: รอให้แฟลชชาร์จก่อนกดปุ่มชัตเตอร์

แฟลชถูกปิด: เลือกโหมดแฟลชอื่น

แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มแล้ว

กล้องอยู่ในโหมดถ่ายคร่อมหรือถ่ายรูปต่อเนื่อง: เลือกโหมดเฟรมเดียว

กล้องอยู่ในโหมดเงียบ: ปิดโหมดเงียบ

โหมดแฟลชบางโหมดไม่สามารถใช้ได้

กล้องอยู่ในโหมดเงียบ: ปิดโหมดเงียบ

แฟลชไม่ยิงไปยังตัวแบบอย่างเต็มที่

ตัวแบบไม่อยู่ในช่วงของแฟลช: จัดวางตัวแบบให้อยู่ในช่วงแฟลช

ช่องแฟลชถูกขวาง: จับกล้องอย่างถูกต้อง

ความเร็วชัตเตอร์เร็วกว่า 1/2000 s: เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลง

ภาพถ่ายมัว

เลนส์สกปรก: ทำความสะอาดเลนส์

เลนส์ถูกบัง: นำวัตถุออกจากเลนส์

ปรากฏขึ้นระหว่างถ่ายรูปและกรอบโฟกัสเป็นสีแดง: ตรวจสอบโฟกัสก่อนถ่ายรูป

ภาพมีรอยจุด

มีการเลือกความเร็วชัตเตอร์ช้าที่อุณหภูมิสูง: อาการนี้เป็นภาวะปกติและไม่ได้แสดงถึงการทำงานผิดปกติ

มีการใช้งานกล้องติดต่อกันที่อุณหภูมิสูงหรือมีคำเตือนอุณหภูมิปรากฏขึ้น: ปิดกล้องและรอให้อุณหภูมิเย็นลง

ช่องมองภาพแสดงไม่ชัดเจน

ปรับไดออปเตอร์ไม่ถูกต้อง: เลื่อนตัวควบคุมการปรับไดออปเตอร์ขึ้นและลงจนกว่าโฟกัสของภาพในช่องมองภาพคมชัด

เสียงที่กล้องสร้างขึ้นถูกบันทึกพร้อมกับภาพยนตร์

ตัวเลือกโหมดโฟกัสถูกตั้งค่าเป็น C เลือกโหมดโฟกัสที่แตกต่าง

โฟกัสใบหน้าอัจฉริยะเปิดอยู่: ปิดโฟกัสใบหน้าอัจฉริยะ

การเล่น

ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
ภาพมัวเป็นรอยจุด ถ่ายรูปด้วยกล้องที่เป็นแบบหรือรุ่นอื่น
การซูมการเล่นรายการไม่สามารถใช้ได้ บันทึกรูปถ่ายไปที่ แล้ว หรือจากกล้องอื่นหรือรุ่นอื่น
ไม่มีเสียงในการเล่นภาพยนตร์

กล้องอยู่ในโหมดเงียบ: ปิดโหมดเงียบ

ระดับเสียงของการเล่นเบาเกินไป: ปรับระดับเสียงการเล่น

ไมโครโฟนถูกบัง: จับกล้องอย่างถูกต้องระหว่างการบันทึก

ลำโพงถูกบัง: จับกล้องอย่างถูกต้องระหว่างการเล่น

ไม่สามารถลบภาพที่เลือก ภาพที่เลือกเพื่อลบบางภาพถูกป้องกันไว้ ลบการป้องกันออกโดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการแต่แรก
มีการรีเซ็ตการกำหนดหมายเลขไฟล์โดยไม่คาดหมาย ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่เปิดในขณะที่กล้องเปิดทำงานอยู่ ปิดกล้องก่อนเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่

การเชื่อมต่อ/เบ็ดเตล็ด

ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
ไม่มีภาพหรือเสียง

เชื่อมต่อกล้องไม่ถูกต้อง: เชื่อมต่อกล้องอย่างถูกต้อง โปรดทราบว่าเมื่อเชื่อมต่อกล้องแล้ว รูปภาพจะแสดงบนโทรทัศน์แทนจอภาพของกล้อง

มีการตั้งค่าสัญญาณเข้าในโทรทัศน์เป็น “TV”: ตั้งค่าสัญญาณเข้าเป็น “HDMI”

ระดับเสียงในโทรทัศน์เบาเกินไป: ปรับระดับเสียง

คอมพิวเตอร์จำกล้องไม่ได้ โปรดเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง
ไม่สามารถโอนย้ายไฟล์ RAW หรือ JPEG ไปยังคอมพิวเตอร์ ใช้ MyFinePix Studio ในการโอนย้ายภาพ (สำหรับ Windows เท่านั้น)
ไม่มีการพิมพ์ภาพออกมา

เชื่อมต่อกล้องไม่ถูกต้อง: เชื่อมต่อกล้องอย่างถูกต้อง

เครื่องพิมพ์ถูกปิด: เปิดเครื่องพิมพ์

สามารถพิมพ์สำเนาได้เพียงรายการเดียว/ไม่สามารถพิมพ์วันที่ เครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้ PictBridge ได้
กล้องไม่ตอบสนอง

กล้องทำงานผิดปกติชั่วคราว: นำแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่

แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มแล้ว

กล้องไม่ทำงานตามที่คาดไว้ นำแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่ ถ้าปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ FUJIFILM
ไม่มีเสียง ปิดโหมดเงียบ
ช่องมองภาพไฮบริดไม่ทำงานตามที่คาดไว้

ช่องมองภาพทำงานผิดปกติชั่วคราวเนื่องจากแรงกระแทกที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การทำกล้องตก: เปิดกล้องแล้วปิดใหม่อีกครั้ง