This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อโฟกัสกล้องด้วยตนเอง

  1. เลื่อนตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น M จะปรากฏในหน้าจอ


  2. โฟกัสแบบแมนวลโดยใช้วงแหวนโฟกัส หมุนวงแหวนไปทางซ้ายเพื่อลดระยะโฟกัส หมุนไปทางขวาเพื่อเพิ่ม

    ใช้ตัวเลือก โฟกัสโดยวงแหวน ในเมนูตั้งค่าเพื่อกลับทิศทางการหมุนของวงแหวนโฟกัส

  3. ถ่ายรูป

โฟกัสรวดเร็ว

ในการใช้ออโต้โฟกัสเพื่อโฟกัสตัวแบบในพื้นที่โฟกัสที่เลือก ให้กดปุ่ม AEL/AFL ใช้คุณสมบัตินี้ (ใช้ได้ในโหมดแมนวลโฟกัสเท่านั้น) เพื่อโฟกัสอย่างรวดเร็วกับตัวแบบที่เลือก

ตัวเลือก ตั้งออโต้โฟกัส > ตั้ง AF ทันที ในเมนูถ่ายรูปควบคุมวิธีที่กล้องโฟกัสเมื่อกดปุ่ม AEL/AFL เลือก AF-S สำหรับ AF เฉพาะจุด (โฟกัสถูกแต่ละครั้งที่กดปุ่ม) และ AF-C สำหรับ AF ต่อเนื่อง (โฟกัสถูกปรับอย่างต่อเนื่องเมื่อกดปุ่ม)


การเช็คโฟกัส

สามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เช็คโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัสได้

สัญลักษณ์แมนวลโฟกัส

เส้นสีขาวแสดงระยะห่างของตัวแบบในพื้นที่โฟกัส (เป็นเมตรหรือฟุตตามตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ ตั้งค่าจอเริ่มต้น > หน่วยของระยะโฟกัส ในเมนูตั้งค่า) แถบสีน้ำเงินแสดงความลึกของฟิลด์ หรืออีกนัยหนึ่ง ระยะห่างจากด้านหน้าและด้านหลังของตัวแบบที่ปรากฏในโฟกัส

ระยะโฟกัส (เส้นสีขาว)

ความลึกของฟิลด์ (แถบสีน้ำเงิน)

ซูมโฟกัส

ในการซูมเข้าพื้นที่เฟรมปัจจุบันสำหรับโฟกัสที่แม่นยำ ให้กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่ง (ถ้าเลือก เปิด สำหรับ เช็คโฟกัส กล้องจะซูมเข้าเมื่อหมุนวงแหวนโฟกัส) กดแป้นหมุนอีกครั้งเพื่อยกเลิกการซูม

สามารถแสดงเมนู ระบบช่วย MF โดยกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งค้างไว้

  • มาตรฐาน: ซูมเข้าในพื้นที่โฟกัสปัจจุบัน
  • ภาพแบ่งดิจิตอล: แสดงภาพแบ่ง ขาวดำ ตรงกลางของเฟรม เฟรมตัวแบบในพื้นที่ภาพแบ่ง แล้วหมุนวงแหวนปรับโฟกัสจนภาพแบ่งทั้งสามส่วนจัดเรียงกันอย่างถูกต้อง


  • ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด: ไฮไลท์โครงร่างคอนทราสต์สูง หมุนวงแหวนปรับโฟกัสจนไฮไลท์ตัวแบบ

ช่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ (ERF)

พื้นที่ที่มุมล่างขวาของจอแสดงผลจะใช้สำหรับซูมโฟกัสเมื่อเปิดใช้งานช่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ (ERF)

หากเลือก ภาพแบ่งดิจิตอล ช่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์จะแสดงเฉพาะส่วนที่อยู่ตรงกลาง