This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม

การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม ให้กด

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้โดยกดปุ่มตัวเลือกซ้ายหรือขวา หรือหมุนวงแหวนปรับโฟกัส กดปุ่มตัวเลือกหรือหมุนวงแหวนไปทางขวาเพื่อดูภาพตามลำดับที่บันทึก หรือกดทางซ้ายเพื่อดูภาพโดยสลับลำดับ กดปุ่มตัวเลือกค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยังภาพที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่นจะแสดงเป็นไอคอน (“ภาพของขวัญ”) ระหว่างการเล่น ภาพเหล่านี้อาจแสดงไม่ถูกต้องและอาจไม่สามารถดูได้โดยใช้ซูมการเล่น

รายการโปรด: การให้คะแนนภาพ

ในการให้คะแนนภาพปัจจุบัน ให้กด DISP/BACK และกดปุ่มตัวเลือกขึ้นและลงเพื่อเลือกจากศูนย์ถึงห้าดาว


การดูข้อมูลรูปภาพ

จอแสดงผลข้อมูลรูปภาพจะเปลี่ยนแต่ละครั้งเมื่อกดตัวเลือก

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงข้อมูล 1

แสดงข้อมูล 2

กดปุ่มตัวเลือกซ้ายหรือขวา หรือหมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพื่อดูภาพอื่นๆ

การซูมเข้าไปยังจุดโฟกัส

กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อซูมเข้าไปยังจุดโฟกัส กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งอีกครั้งเพื่อกลับคืนไปยังการเล่นแบบเต็มเฟรม


ซูมการเล่น

หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งไปทางขวาเพื่อซูมภาพปัจจุบันเข้า หมุนไปทางซ้ายเพื่อซูมออก (ในการดูภาพหลายภาพ ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งไปทางซ้ายเมื่อแสดงรูปภาพแบบเต็มเฟรม) กด DISP/BACK หรือ MENU/OK เพื่อออกจากการซูม

สัญลักษณ์ซูม

หมุนไปทางขวา

หมุนไปทางซ้าย

อัตราส่วนการซูมสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามขนาดภาพ การซูมขณะเล่นจะใช้ไม่ได้สำหรับภาพที่ตัดบางส่วน หรือเปลี่ยนขนาดและบันทึกในขนาด


หน้าต่างการนำทาง

เมื่อซูมเข้าในภาพ คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลือกเพื่อดูส่วนต่างๆ ของภาพที่ไม่ปรากฏในจอ

หน้าต่างการนำทางจะแสดงส่วนของภาพที่แสดงอยู่ในขณะนั้น


การเล่นแบบหลายเฟรม

ในการเปลี่ยนจำนวนภาพที่แสดง ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งไปทางซ้ายเมื่อแสดงรูปภาพแบบเต็มเฟรม

 

หมุนไปทางซ้ายเพื่อดูภาพมากขึ้น

หมุนไปทางขวาเพื่อดูภาพน้อยลง

ใช้ตัวเลือกเพื่อไฮไลท์รูปภาพแล้วกด MENU/OK เพื่อดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มเฟรม (การซูมเข้าภาพที่เลือก ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลังไปทางขวา เมื่อรูปภาพแสดงแบบเต็มเฟรมแล้ว) ในการแสดงเก้าเฟรมและหนึ่งร้อยเฟรม ให้กดปุ่มตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อดูภาพเพิ่มเติม