This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

เลือกรายการที่แสดงในเมนูด่วน

 1. แสดงเมนูตั้งค่าแล้วเลือก แก้ไข/จัดเก็บเมนูด่วน

 2. ไฮไลท์รายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วกด MENU/OK คุณจะได้รับตัวเลือกของรายการต่อไปนี้เพื่อกำหนดไปยังตำแหน่งที่เลือกไว้ในเมนูด่วน

  • เลือกตั้งค่าเอง
  • ความไวแสง
  • ช่วงไดนามิก
  • สมดุลย์สีขาว
  • ลดเสียงรบกวน
  • ขนาดภาพ
  • คุณภาพของภาพ
  • จำลองฟิลม์
  • โทนสว่าง
  • โทนมืด
  • สี
  • ความคมชัด
  • ตั้งเวลาถ่าย
  • โฟกัสใบหน้า
  • วัดแสง
  • ออโต้โฟกัส
  • โหมดแฟลช
  • ชดเชยแฟลช
  • ระบบช่วย MF
  • โหมดมูฟวี่
  • ความไวแสงถ่ายวิดีโอ
  • ปรับระดับไมค์
  • Silent
  • ความสว่าง EVF/LCD
  • สี EVF/LCD
  • ฟิลเตอร์ขั้นสูง
  • เลนส์แปลง
  • ชนิดชัตเตอร์
  • ฟิลเตอร์ ND

  เลือก ไม่มี เพื่อไม่กำหนดรายการไปยังตำแหน่งที่เลือก

  เมื่อเลือก เลือกตั้งค่าเอง เมนูด่วนจะแสดงการตั้งค่าปัจจุบันเป็น BASE

 3. ไฮไลท์รายการที่ต้องการแล้วกด MENU/OK เพื่อกำหนดไปยังตำแหน่งที่เลือกในเมนูด่วน