This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อถ่ายรูปที่จะรวมกันอัตโนมัติเป็นรูปแบบพาโนราม่า

  1. กดปุ่ม DRIVE เพื่อแสดงตัวเลือกไดร์ฟ

  2. ไฮไลท์ พาโนราม่า แล้วกด MENU/OK เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลท์แล้วกลับไปยังโหมดถ่ายรูป

  3. การเลือกมุมที่คุณสามารถหมุนกล้องขณะถ่ายรูป ให้กดปุ่มตัวเลือกซ้าย กดปุ่มตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อเลือกมุมและกด MENU/OK


  4. กดปุ่มตัวเลือกขวาเพื่อดูตัวเลือกสำหรับทิศทางในการหันกล้อง กดปุ่มเลือกขึ้นหรือลงเพื่อเลือกทิศทางในการหันกล้องและกด MENU/OK

  5. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อเริ่มต้นบันทึก ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ขณะทำการบันทึก

  6. หันกล้องไปตามทิศทางที่แสดงโดยลูกศร การถ่ายรูปจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อแถบแสดงสถานะการทำงานเต็มและถ่ายรูปพาโนราม่าสมบูรณ์

    การถ่ายรูปจะหยุดลงหากกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดระหว่างที่กำลังถ่ายรูป ไม่สามารถบันทึกภาพพาโนราม่าได้หากกดปุ่มชัตเตอร์ก่อนหันกล้องครบ 120°

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แนบข้อศอกไว้ติดลำตัวแล้วเลื่อนกล้องในวงแคบอย่างช้าๆ ด้วยความเร็วคงที่ พยายามให้กล้องอยู่ในแนวระนาบและระมัดระวังให้หันไปในทิศทางเดียวกันกับที่แสดงโดยตัวชี้นำ ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ให้ลองหันกล้องใหม่โดยความเร็วที่ต่างจากเดิม

ภาพพาโนราม่าสร้างจากภาพถ่ายหลายเฟรม การรับแสงของภาพพาโนราม่าทั้งหมดกำหนดตามเฟรมแรก อาจมีบางกรณีที่กล้องบันทึกมุมที่มากกว่าหรือน้อยกว่าตามที่เลือกไว้หรือไม่สามารถเชื่อมต่อภาพให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์ ส่วนสุดท้ายของพาโนราม่าอาจไม่ถูกบันทึกหากหยุดถ่ายรูปก่อนภาพพาโนราม่าจะสมบูรณ์

การถ่ายรูปอาจหยุดชะงักหากหันกล้องเร็วหรือช้าเกินไป การถ่ายรูปจะถูกยกเลิกหากหันกล้องไปยังทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางที่แสดงไว้

อาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเมื่อถ่ายกับตัวแบบที่เคลื่อนไหว ตัวแบบที่อยู่ใกล้กล้อง ตัวแบบที่ไม่แตกต่างกันมาก เช่น ท้องฟ้าหรือทุ่งหญ้า ตัวแบบที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เช่น คลื่นและนํ้าตก หรือตัวแบบที่มีการเปลี่ยนแสงอย่างเห็นได้ชัด ภาพพาโนราม่าอาจเบลอถ้าตัวแบบอยู่ในที่มีแสงน้อย


การดูพาโนราม่า

เมื่อกล้องแสดงภาพพาโนราม่าในการเล่นแบบเต็มจอ คุณสามารถกดปุ่มตัวเลือกลงเพื่อหันอัตโนมัติจากซ้ายไปขวา หรือ (หากพาโนราม่าอยู่ในทิศทาง "แนวตั้ง") จากล่างขึ้นบน