This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

การเลือก เปิด จะเปิดใช้งานฟิลเตอร์ ND (Neutral Density) ในตัวกล้อง จะลดค่าแสงที่เทียบเท่ากับ 3 EV ซึ่งจะช่วยให้ความเร็วชัตเตอร์ช้าลง หรือรูรับแสงกว้างขึ้น สำหรับใช้กับภาพที่มีแสงสว่างจ้า ทำให้สามารถเกิดภาพสั่นไหวหรือลดรายละเอียดพื้นหลังโดยไม่เสี่ยงต่อการรับแสงมากเกินไป