This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

ดูภาพในสไลด์โชว์อัตโนมัติ เลือกประเภทของการแสดงผลและกด MENU/OK เพื่อเริ่มต้น กด DISP/BACK เมื่อใดก็ได้ในระหว่างแสดงผลเพื่อดูวิธีใช้บนหน้าจอ สามารถจบการแสดงผลด้วยการกด MENU/OK

ปกติ/เฟด
กดตัวเลือกซ้ายหรือขวาเพื่อย้อนกลับหรือข้ามไปเฟรมถัดไปอีกเฟรม เลือก เฟด สำหรับการเปลี่ยนแบบค่อยๆ ปรากฏระหว่างเฟรม
ปกติ /เฟด
เหมือนกับข้างต้น ยกเว้นกล้องซูมบนใบหน้าโดยอัตโนมัติ
ภาพชุด
แสดงหลายภาพในคราวเดียว

กล้องจะไม่ปิดอัตโนมัติในระหว่างแสดงสไลด์โชว์