This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

ปรับการตั้งค่าออโต้โฟกัส

โฟกัสแบบพื้นที่

การเลือกโฟกัสแบบพื้นที่จะใช้ได้เมื่อเลือก โฟกัสพื้นที่ ไว้สำหรับ ออโต้โฟกัส ในโหมดโฟกัส S หรือ C ในโหมดโฟกัส M คุณสามารถกดตรงกลางแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อซูมเข้าในพื้นที่โฟกัสที่เลือกหรือโฟกัสตัวแบบในพื้นที่ที่เลือกไว้เมื่อแตะปุ่ม

โหมดมาโคร

เลือกโหมดมาโคร (ระยะใกล้)

ปลด/โฟกัสก่อน

เลือกวิธีที่กล้องโฟกัสในโหมดโฟกัส S หรือ C

ปลด
เน้นการตอบสนองของชัตเตอร์มากกว่าโฟกัส สามารถถ่ายภาพเมื่อกล้องไม่ได้อยู่ในโฟกัส
โฟกัส
เน้นโฟกัสมากกว่าการตอบสนองของชัตเตอร์ สามารถถ่ายภาพเฉพาะเมื่อกล้องอยู่ในโฟกัส

ตั้ง AF ทันที

เลือกวิธีที่กล้องโฟกัสเมื่อใช้ปุ่ม AEL/AFL สำหรับออโต้โฟกัสในโหมดโฟกัส M

AF-S
โฟกัสจะปรับในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม
AF-C
แฟลชจะปรับอย่างต่อเนื่องขณะที่กดปุ่ม

ออโต้โฟกัส

เลือกวิธีที่กล้องเลือกพื้นที่โฟกัสในโหมดโฟกัส S และ C

หลายจุด
เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะตรวจหาตัวแบบที่มีความต่างสูงใกล้ศูนย์กลางของเฟรมและเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
โฟกัสพื้นที่
เลือกพื้นที่โฟกัสด้วยตนเอง

โฟกัสใบหน้า

โฟกัสใบหน้าอัจฉริยะช่วยให้กล้องโฟกัสใบหน้าคนอย่างอัตโนมัติ ละตั้งค่าโฟกัสและการรับแสงสำหรับในหน้าทุกที่ในเฟรมสำหรับถ่ายรูปที่ปรับตัวแบบภาพคน เลือกสำหรับการถ่ายภาพคนเป็นกลุ่ม (ในแนวนอนหรือแนวตั้ง) เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องโฟกัสพื้นหลัง

ระบบสามารถตรวจหาใบหน้าได้ด้วยกล้องในแนวตั้งหรือแนวนอน ถ้าตรวจหาใบหน้าได้แล้ว ระบบจะระบุใบหน้าด้วยกรอบสีเขียว ถ้ามีมากกว่าหนึ่งใบหน้าในเฟรม กล้องจะเลือกใบหน้าที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางที่สุด ใบหน้าอื่นๆ จะถูกระบุด้วยกรอบสีขาว

ในบางโหมด กล้องอาจตั้งค่ารูรับแสงสำหรับทั้งเฟรม แทนที่จะเป็นบุคคล

ถ้าตัวแบบเคลื่อนไหวในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ ใบหน้าอาจไม่อยู่ในตำแหน่งที่มีการระบุด้วยกรอบสีเขียวเมื่อถ่ายรูป

PRE-AF

หากเลือก เปิด กล้องจะปรับโฟกัสต่อเนื่อง แม้เมื่อไม่ได้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

โปรดทราบว่าวิธีนี้จะเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น

แสงหา AF

หากเลือก เปิด แสงช่วยหา AF จะสว่างเพื่อช่วยหาออโต้โฟกัส

แสงช่วยหา AF ปิดโดยอัตโนมัติในโหมด Silent

กล้องอาจไม่สามารถโฟกัสโดยใช้แสงช่วยหา AF ได้ในบางกรณี หากกล้องไม่สามารถโฟกัสในโหมดมาโคร ให้ลองเพิ่มระยะทางเข้าหาตัวแบบ

หลีกเลี่ยงการส่องแสงช่วยหา AF ไปยังตาของตัวแบบโดยตรง


ปรับตำแหน่งเฟรม AF

หากเลือก เปิด กล้องจะเพิ่มเฟรมโฟกัสที่สองสำหรับระยะโฟกัสประมาณ 50 ซม. ไปยังจอแสดงผลในช่องมองภาพออปติคอล เฟรมโฟกัสสำหรับระยะโฟกัสปัจจุบันจะแสดงเป็นสีเขียวเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

เปิด

เฟรมโฟกัสสำหรับระยะโฟกัสระยะอนันต์

เฟรมโฟกัสสำหรับระยะโฟกัสประมาณ 50 ซม.

ปิด