This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

สามารถใช้ตัวเลือก สั่งพิมพ์ (DPOF) ในเมนูเล่นเพื่อสร้าง “คำสั่งการพิมพ์” แบบดิจิตอลสำหรับเครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้ PictBridge ได้ หรืออุปกรณ์ที่รองรับ DPOF

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) เป็นมาตรฐานที่ทำให้พิมพ์รูปภาพจาก "คำสั่งการพิมพ์" ที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำได้ ข้อมูลในคำสั่งจะประกอบด้วยภาพที่จะพิมพ์และจำนวนสำเนาของแต่ละภาพ

แสดงวันที่/ไม่มีวันที่

การแก้ไขคำสั่งการพิมพ์ DPOF ให้เลือก สั่งพิมพ์ (DPOF) ในเมนูการเล่น แล้วกดตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ แสดงวันที่ หรือ ไม่มีวันที่

แสดงวันที่
พิมพ์วันที่บันทึกบนภาพ
ไม่มีวันที่
พิมพ์ภาพโดยไม่มีวันที่

กด MENU/OK แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. กดปุ่มเลือกซ้ายหรือขวาเพื่อแสดงภาพที่คุณต้องการรวมหรือลบออกจากคำสั่งการพิมพ์

  2. กดปุ่มเลือกขึ้นหรือลงเพื่อเลือกจำนวนสำเนา (สูงสุดถึง 99 สำเนา) หากต้องการลบภาพออกจากคำสั่ง ให้กดปุ่มเลือกลงจนกว่าจำนวนสำเนาจะเป็น 0

  3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-2 เพื่อให้คำสั่งการพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ กด MENU/OK เพื่อบันทึกคำสั่งการพิมพ์เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ หรือ DISP/BACK เพื่อออกโดยไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งการพิมพ์

  4. จำนวนการพิมพ์ทั้งหมดจะแสดงบนจอภาพ กด MENU/OK เพื่อออก

    รูปภาพในคำสั่งการพิมพ์ปัจจุบันจะแสดงโดยไอคอน ระหว่างการเล่น


ตั้งค่าใหม่

การยกเลิกคำสั่งการพิมพ์ปัจจุบัน ให้เลือก ตั้งค่าใหม่ สำหรับ สั่งพิมพ์ (DPOF) การยืนยันจะแสดงขึ้นที่ด้านล่าง ให้กด MENU/OK เพื่อลบภาพทั้งหมดออกจากคำสั่ง

คำสั่งการพิมพ์สามารถมีภาพได้สูงสุด 999 ภาพ

ถ้าใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีคำสั่งการพิมพ์ที่สร้างด้วยกล้องตัวอื่น ข้อความจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่าง ให้กด MENU/OK เพื่อยกเลิกคำสั่งการพิมพ์ จะต้องสร้างคำสั่งการพิมพ์ใหม่ตามที่อธิบายข้างต้น