This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

เลือกวิธีการที่กล้องวัดความสว่างของตัวแบบ กดปุ่ม

ที่การตั้งค่าเริ่มต้น การวัดแสงจะถูกกำหนดไปยังปุ่มฟังก์ชัน 6 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกหน้าที่ที่กำหนดไปยังปุ่มฟังก์ชัน ให้ดูที่ "ปุ่มฟังก์ชัน"

สามารถเลือกการวัดแสงในเมนูถ่ายรูปได้


หลายจุด
ใช้โหมดจดจำฉากอัตโนมัติเพื่อปรับการรับแสงสำหรับสภาพแวดล้อมการถ่ายรูปจำนวนมาก
เฉพาะจุด
กล้องวัดแสงที่มีสภาพแวดล้อมแสงในพื้นที่โฟกัสที่เลือกไว้หรือตรงกลางของเฟรม แนะนำให้ใช้เมื่อพื้นหลังสว่างมากหรือมืดมากกว่าตัวแบบหลัก

หากเลือก รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท. เป็น เปิด และเลือก โฟกัสพื้นที่ สำหรับ ตั้งออโต้โฟกัส > ออโต้โฟกัส กล้องจะวัดสภาพแวดล้อมแสงในพื้นที่โฟกัสที่เลือกไว้ หากเลือก รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท. เป็น ปิด กล้องจะวัดสภาพแวดล้อมแสงตรงกลางของพื้นที่โฟกัส

เฉลี่ย
ตั้งค่าการรับแสงให้เป็นการเฉลี่ยสำหรับทั่วทั้งเฟรม โดยมีการรับแสงที่สม่ำเสมอตลอดการถ่ายภาพหลายภาพ และมีประสิทธิภาพสำหรับการถ่ายภาพวิวและภาพคนที่ตัวแบบสวมชุดสีดำหรือสีขาว