This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

เน้นรูรับแสง AE (โหมด A) คุณเลือกรูรับแสงและให้กล้องเลือกความเร็วชัตเตอร์เอง หมุนแป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ไปยัง A แล้วเลือกรูรับแสดงที่ต้องการ

รูรับแสง: f/5.6

ความเร็วชัตเตอร์: A

รูรับแสง


หากไม่สามารถรับแสงที่ถูกต้องตามรูรับแสงที่เลือก ความเร็วชัตเตอร์จะแสดงเป็นสีแดงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ปรับรูรับแสงจนกว่าจะได้ค่ารับแสงที่ถูกต้อง

หากตัวแบบอยู่นอกระยะการวัดแสงของกล้อง ความเร็วชัตเตอร์จะแสดงเป็น “– – –”

ความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าที่สุดที่ใช้ได้เมื่อเลือก เปิด สำหรับ จัดการใช้พลังงาน > โหมดประหยัดOVF ในเมนูการตั้งค่าคือ 1/4 วิ

การดูตัวอย่างความลึกฟิลด์

เมื่อกำหนด พรีวิวชัดตื้น ไปยังปุ่มฟังก์ชันโดยใช้ตัวเลือก ตั้งฟังก์ชั่น(Fn) ในเมนูถ่ายรูป การกดปุ่มจะหยุดการรับแสงให้เป็นการตั้งค่าที่เลือกไว้ ทำให้สามารถดูความชัดตื้นในช่องมองภาพหรือจอภาพ LCD ได้