This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

สัญลักษณ์ประเภทต่างๆ ต่อไปนี้อาจปรากฏระหว่างการเล่น

ในคำอธิบายต่อไปนี้ จะแสดงสัญลักษณ์ที่ใช้งานได้ทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับเป็นภาพประกอบเท่านั้น สัญลักษณ์ที่แสดงจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของกล้อง

ไม่สามารถใช่ช่องมองภาพออปติคอลสำหรับการเล่นภาพ

วันที่และเวลา

สัญญาณระบบตรวจหาใบหน้าอัจฉริยะ

สัญญาณลบตาแดง

โหมดเน้นโฟกัส, โหมดถ่ายซ้อนต่อเนื่อง

ข้อมูลตำแหน่ง

ป้องกันภาพ

สัญลักษณ์โหมด Silent

สัญลักษณ์หน่วยความจำภายใน

หมายเลขเฟรม

ภาพของขวัญ

ช่วยค้นหาสมุดภาพ

สัญลักษณ์การพิมพ์ DPOF

ระดับแบตเตอรี่

ขนาดภาพ/คุณภาพ

จำลองฟิลม์

ช่วงไดนามิก

สมดุลย์สีขาว

ความไวแสง

การชดเชยการรับแสง

รูรับแสง

ความเร็วชัตเตอร์

สัญญาณโหมดเล่น

เลือกภาพ

รายการโปรด