This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

เลือกประเภทชัตเตอร์ เลือกชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อปิดเสียงชัตเตอร์

ชัตเตอร์กลไก
ถ่ายรูปด้วยชัตเตอร์กลไก
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ถ่ายรูปด้วยชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
กลไก+อิเล็กทรอนิกส์
กล้องจะเลือกชนิดชัตเตอร์ตามสภาพการถ่ายรูป

หากเลือก ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ กลไก+อิเล็กทรอนิกส์ จะเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วกว่า 1/4000 sได้โดยการหมุนแป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ไปที่ 4000 จากนั้นหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง

โดยไม่ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือก กล้องจะใช้ชัตเตอร์กลไกสำหรับการถ่ายภาพพาโนรามา เมื่อใช้งานชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ แฟลชจะปิด ความเร็วชัตเตอร์และความไวแสงจะถูกจำกัดค่าไว้ที่ 1/32000 –1s และ ISO 6400–200 ตามลำดับ และจะไม่มีผลต่อการลดเสียงรบกวนในที่ฉายแสงนาน ในโหมดต่อเนื่องเป็นชุด โฟกัสและรูรับแสงจะถูกกำหนดค่าคงที่สำหรับการถ่ายภาพต่อเนื่องแต่ละชุด

อาจมองเห็นภาพผิดเพี้ยนได้ในการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่ที่ถ่ายด้วยชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่อาจมีแถบเส้นหรือหมอกเกิดขึ้นในภาพที่ถ่ายภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือแสงวูบหรือผิดปกติ เมื่อถ่ายภาพโดยปิดเสียงชัตเตอร์ ให้เคารพสิทธิในรูปถ่ายและสิทธิส่วนบุคคลของตัวแบบด้วย