This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

ติดห่วงสายคล้องเข้ากับกล้องจากนั้นให้ติดเข้ากับสายคล้อง

 1. เปิดห่วงสายคล้อง

  ใช้เครื่องมือคล้องห่วงเพื่อเปิดห่วงสายคล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือและห่วงอยู่ในแนวตามที่แสดง

  เก็บเครื่องมือไว้ในที่ปลอดภัย คุณอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อเปิดห่วงสายคล้องเมื่อถอดสายคล้อง

 2. ใส่ห่วงคล้องเข้าในรูสำหรับสายคล้อง

  เกี่ยวรูสำหรับสายคล้องเข้าไปในห่วงที่เปิดอยู่ นำเครื่องมือออก ใช้อีกมือหนึ่งจับห่วงให้เข้าที่

 3. ร้อยห่วงเข้าไปในรูสำหรับสายคล้อง

  หมุนห่วงไปรอบๆ รูสำหรับสายคล้องจนกระทั่งห่วงปิดสนิท

 4. ใส่แผ่นครอบป้องกัน

  วางแผ่นครอบป้องกันไว้เหนือรูสำหรับคล้องสายตามที่แสดง โดยใช้ด้านสีดำของแผ่นครอบหันเข้าไปทางกล้อง ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 สำหรับคล้องสายรูที่สอง

 5. ใส่สายคล้อง

  ใส่สายคล้องผ่านแผ่นครอบป้องกันและห่วงสายคล้อง

 6. ดึงสายคล้องให้แน่น

  ดึงสายคล้องให้แน่นตามภาพ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5-6 สำหรับคล้องสายรูที่สอง


เพื่อป้องกันกล้องตก ให้ตรวจสอบว่าสายคล้องแน่นดีแล้ว