This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

เนื้อหาในส่วนนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการถ่ายรูปโดยใช้โปรแกรม AE (โหมด P)

 1. ปรับการตั้งค่าสำหรับโปรแกรม AE

  ความเร็วชัตเตอร์: เลือก A (ออโต้)

  การชดเชยการรับแสง: เลือก ±0

  โหมดโฟกัส: เลือก S (AF เดี่ยว)

  รูรับแสง: เลือก A (ออโต้)


  ยืนยันว่า P ปรากฏในจอแสดงผล

  OVF

  EVF/LCD

  การเลือกจอแสดงผลช่องมองภาพ

  ใช้ตัวเลือกช่องมองภาพเพื่อสลับไปมาระหว่างจอแสดงผลช่องมองภาพแบบออปติคอล (OVF) และจอแสดงผลช่องมองภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EVF)

 2. เตรียมกล้องให้พร้อม

  ถือกล้องให้นิ่งด้วยมือทั้งสองข้าง และจัดให้ข้อศอกแนบชิดข้างลำตัว ถ้ามือสั่นหรือไม่นิ่งจะทำให้ภาพสั่นไหวหรือพร่ามัวได้

  เพื่อไม่ให้ภาพหลุดโฟกัสหรือมืดเกินไป (รับแสงไม่เพียงพอ) โปรดอย่าให้นิ้วมือและสิ่งอื่นๆ ปิดบังเลนส์และแฟลช

 3. โฟกัส

  เฟรมรูปภาพโดยให้ตัวแบบอยู่ตรงกลางของจอแสดงผล แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

  ถ้ากล้องสามารถโฟกัสได้ จะส่งเสียงเตือนสองครั้งและพื้นที่โฟกัสจะสว่างเป็นสีเขียว โฟกัสและการรับแสงจะล็อคเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  ถ้ากล้องไม่สามารถโฟกัส เฟรมการโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีแดง จะปรากฏ หากตัวแบบอยู่ใกล้กับกล้อง ให้เลือกโหมดมาโครแล้วลองอีกครั้ง

  OVF

  EVF/LCD

  หากตัวแบบมีความสว่างน้อย ไฟช่วยหาออโต้โฟกัสอาจสว่าง


 4. ถ่ายรูป:

  ค่อยๆ กดปุ่มชัตเตอร์จนสุดเพื่อถ่ายรูป

  แฟลชอาจยิงเมื่อแสงสว่างน้อย สามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องเพื่อป้องกันการยิงแฟลชได้