This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

เลนส์แปลงระยะไกล

TCL-X100
เมื่อต่อเข้ากับเลนส์ X100T, เลนส์ TCL-X100 จะเพิ่มระยะโฟกัสประมาณ 1.4×— ถึง 33 มม. (เทียบเท่ากับ 50 มม. ในรูปแบบ 35 มม.)

เลนส์แปลงมุมกว้าง

WCL-X100
เมื่อต่อเข้ากับเลนส์ X100T, เลนส์ WCL-X100 จะเพิ่มมุมของภาพสำหรับถ่ายมุมที่กว้างขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อสินค้า (หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้น)

ตรวจสอบเว็บไซต์ »