This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

For at fokusere på tæt hold skal du trykke vælgeren op (MAKRO) for at vælge en makrotilstand blandt de nedenfor opstillede indstillinger.

Ved standardindstillingerne tildeles valg af makrotilstand til knappen Op på vælgeren (funktionsknap 2). For information om de funktioner, der tildeles funktionsknapperne, se ”Funktionsknapperne”.

Makrotilstanden kan også vælges ved hjælp af indstillingen AUTOFOKUS-INDSTIL. i optagemenuen.

FRA
Makrotilstand fra
MAKRO
Makrotilstand
SUPERMAKRO
Supermakrotilstand

Følgende restriktioner gælder i supermakrotilstand: Objektivet skal zoomes ud, indtil zoombjælken bliver hvid, og blitzen ikke kan anvendes.

Det anbefales at anvende stativ for at undgå slør som følge af kamerarystelse.

Skyggen fra objektivet kan forekomme på billeder taget med blitzen på meget tæt hold. Zoom lidt ud, eller øg afstanden til motivet.