This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Justér autofokus-indstil.

FOKUSOMRÅDE

Valg af fokusområde er tilgængeligt, når OMRÅDE er valgt for AF-TILSTAND i fokustilstand S eller C. I fokustilstand M kan du trykke midt på kommandohjulet for at zoome ind på det valgte fokusområde eller fokusere på motivet i det valgte område ved et tryk på en knap.

MAKRO

Vælg makrotilstand (nærbillede).

UDLØSER/FOKUSPRIORITET

Vælg, hvordan kameraet fokuserer i fokustilstand S eller C.

UDLØSER
Lukkerresponsen prioriteres over fokus. Der kan tages billeder, når kameraet ikke er i fokus.
FOKUS
Fokus prioriteres over lukkerresponsen. Der kan kun tages billeder, når kameraet er i fokus.

ØJEBLIKKELIG AF-INDST.

Vælg, hvordan kameraet fokuserer, når knappen AF-L anvendes til autofokus i fokustilstand M.

AF-S
Fokus justeres, idet der trykkes på knappen.
AF-C
Fokus justeres kontinuerligt, mens der trykkes på knappen.

AF-TILSTAND

Vælg, hvordan kameraet udvælger fokusområdet i fokustilstandene S og C.

MULTI
Når udløserknappen trykkes halvt ned, registrerer kameraet motiver med høj kontrast nær midten af billedet og vælger fokuspunktet automatisk.
OMRÅDE
Vælg fokusområdet manuelt.
SPORING
Placér motivet i fokusmålet, og tryk på knappen AEL/AFL. Kameraet sporer motivet og justerer fokus, efterhånden som det bevæger sig gennem billedet.

FØR-AF

Hvis TIL er valgt, fortsætter kameraet med at justere fokus, selv når udløserknappen ikke trykkes halvt ned.

Bemærk, at dette øger afladningen af batteriet.

AF-HJÆLPELYS

Hvis TIL er valgt, lyser AF-hjælpelyset for at hjælpe med autofokus.

AF-hjælpelyset slukker automatisk i stille-tilstand.

Kameraet kan være ude af stand til at fokusere ved hjælp af autofokus i visse tilfælde. Hvis kameraet er ude af stand til at fokusere i makrotilstand, skal du forsøge at øge afstanden til motivet.

Undgå at rette AF-hjælpelyset direkte ind i øjnene på dit motiv.