This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Der kan vises følgende typer indikatorer under afspilning.

I den følgende beskrivelse vises alle tilgængelige indikatorer til illustrative formål; de faktisk viste indikatorer varierer alt efter kameraindstillingerne.

Dato og tid

Indikator for intelligent ansigtsregistrering

Indikator for Fjern røde øjne

Pro fokus-tilst., pro lav-belys-ts.

Avanceret filter

Bevæg. panorama

Steddata

Beskyttet billede

Indikator for stille-tilstand

Billednummer

Gavebillede

Hjælp til fotobog

Indikator for DPOF-bestilling

Batteriniveau

Billedstør./-kval.

Filmsimulering

Dynamisk omfang

Hvidbalance

Følsomhed

Eksponeringskompensation

Blændeåbning

Lukkertid

Indikator for afspilningstilstand

Mærke for upload

Favoritter