This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Der kan vises følgende typer indikatorer under optagelse.

I den følgende beskrivelse vises alle tilgængelige indikatorer til illustrative formål; de faktisk viste indikatorer varierer alt efter kameraindstillingerne.

Fokuskontrol

Datostempel

Status for download af steddata

LCD solskinsmode

Filmtilstand

Resterende tid

Indikator for indbygget hukommelse *

Antal tilgængelige billeder

Billedstør./-kval.

Fokusadvarsel

Hvidbalance

Filmsimulering

Dynamisk omfang

Temperaturadvarsel

Knaplås

Indikator for stille-tilstand

Histogram

Afstandsindikator

Batteriniveau

Følsomhed

Eksponeringsindikator

Blændeåbning

Lukkertid

Indikator for AE-lås

Optagetilst.

Lysmåling

Fokusfelt

Avanceret antislør

Kontinuerlig tilstand

Selvudløserindikator

Makrotilstand (nærbillede)

Dobbelt setup digit stab

Elektronisk niveau

Intel. dig. zoom

Zoomindikator

Blitztilstand/blitzkompensation

Mikrofon/fjernbetjening

Fokustilstand

Man. fokus-indikat.

Fokusindikator

* : Indikerer, at der ikke er isat hukommelseskort, samt at billederne lagres i kameraets indbyggede hukommelse.

Søgervisningen

Når TIL er valgt for SKÆRMINDSTILLING > EVF AUTOROTÉR SKÆRME i opsætningsmenuen, roterer indikatorerne i søgeren, automatisk, så de passer med kameraretningen.

Visningen på LCD-skærmen er uændret.

Lysstyrken og klarheden på EVF og LCD-skærmen kan justeres ved hjælp af indstillingerne SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.