This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Knap til indstillinger for kontrolring

Udløserknap

Filmoptageknap (funktionsknap 1)

Eksponeringskompensationshjul

Programhjul

AF-hjælpelys

Selvudløserlampe

Tilbehørssko

Mikrofon (L/R)

Blitz

Øsken i håndledsrem

Fokustilstandsvælger

Kontrolring

Zoomring

Kontakt for TIL/FRA

Objektiv

Skærm

Elektronisk søger (EVF)

Poldæksel

DC-koblingens kabeldæksel

Dæksel til batterikammer

Batterikammerdækslets lås

Højttaler

Stativgevind

Mikrofon/fjernbetjeningsstik

Mikro HDMI-stik*

Mikro USB-stik

Batterilås

Batterikammer

Hukommelseskortholder

Kontakt (blitz pop-op)

Knap (afspilning)

Dioptrijustering

Øjesensor

Indikatorlampe

Knappen VIEW MODE

Knappen DRIVE

Knappen (slet) (afspilningstilstand)

Kommandohjul

Knappen AEL/AFL (autoeksponering/autofokuslås)

Knappen Q (hurtigmenu)

Knappen RAW-konvertering (afspilningstilstand)

Vælger/funktionsknapper

Knappen Fn (funktionsknap 6)

Knappen Wi-Fi (afspilningstilstand)

Knappen DISP (visning)/BACK

* Anvend et HDMI-kabel med en længde på højst 1,5 m.