This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

For at tænde kameraet skal du dreje zoomringen som vist. Drej zoomringen hen på FRA for at slukke kameraet.

Tryk på knappen for at starte afspilning. Tryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til optagetilstand.

Kameraet slukkes automatisk, hvis ingen handlinger udføres i løbet af den tid, der er valgt for STRØMSTYRING > AUTO-SLUK i opsætningsmenuen. For at genaktivere kameraet efter, at det er slukket automatisk, skal du trykke udløserknappen halvt ned eller tænde kameraet, når du har drejet zoomringen hen på FRA.

Fingeraftryk og andre mærker på objektivet eller søgeren kan påvirke billederne og visningen, der ses gennem søgeren. Hold objektivet og søgeren rene.

Tænd kameraet i afspilningstilstand

For at tænde kameraet og starte afspilning skal du trykke på knappen i omtrent ét sekund. Tryk igen på knappen for at slukke kameraet.

Kameraet afslutter ikke og går til optagetilstand ved tryk på udløserknappen.

Batteriniveau

Når du har tændt kameraet, skal du kontrollere batteriniveauet i visningen.

Batteri tæt på fuldt opladet.
Batteri cirka to tredjedele opladet.
Batteri ca. en tredjedel opladet. Oplad batteriet hurtigst muligt.

(rød)
Batteri afladet. Sluk kameraet, og genoplad batteriet.