This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Vælg, hvilke funktioner roller knapperne Fn skal have.

 1. Få vist opsætningsmenuen, og vælg FUNKT.INDS. (Fn).

 2. Tryk vælgeren op eller ned for at markere den ønskede knap, og tryk på MENU/OK for at vælge. Du får følgende valg af funktioner at tildele den valgte knap.

  • MAKRO
  • ISO
  • SELVUDLØSER
  • BILLEDSTØRRELSE
  • BILLEDKVALITET
  • DYNAMISK OMFANG
  • FILMSIMULERING
  • HVIDBALANCE
  • LYSMÅLING
  • AF-TILSTAND
  • FOKUSOMRÅDE
  • BLITZTILSTAND
  • BLITZKOMPENSATION
  • VÆLG CUSTOM INDS.
  • FILM
  • ANSIGTSREGISTRERING
  • INTEL. DIG. ZOOM
  • FORHÅNDSVIS BILLEDEFFEKT
  • STRØMFORBRUG
  • RAW
  • TRÅDLØS KOMM.

  Vælg INGEN for ingen funktion at tildele til den valgte knap.

 3. Markér den ønskede funktion, og tryk på MENU/OK for at tildele den til den valgte knap.