This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Justér visningsindstillingerne.

VISNING

Vælg, hvor længe billederne vises efter optagelse. Farverne kan variere en smule fra dem på det endelige billede.

1,5 SEK./0,5 SEK.
Billederne vises i 1,5 sekund (1,5 SEK.) eller 0,5 sekund (0,5 SEK.). Farverne kan variere en smule fra dem på det endelige billede.
ZOOM (KONTINUER.)

Billederne vises, indtil der trykkes på knappen MENU/OK.

Når et billede zoomes ind, kan du anvende vælgeren til at få vist områder af billedet, der ikke aktuelt er synlige i visningen.

Zoom kan anvendes til at kontrollere fokus.

Hvis Intelligent ansigtsregistrering er slået til, og der registreres portrætmotiver, zoomer kameraet ind på ansigterne. Tryk vælgeren ned for at rulle hen til næste motiv.

FRA
Billederne vises ikke efter optagelse.

EVF AUTOROTER SKÆRME

Vælg, hvorvidt indikatorerne i søgeren roterer for at svare til kameraets retning. Uanset den valgte indstilling roterer indikatorerne på skærmen ikke.

VIS EKS. MAN. TIL.

Vælg TIL for at aktivere eksempelvisningen af eksponering i manuel eksponeringstilstand. Vælg FRA ved anvendelse af en blitz eller i andre tilfælde, hvor eksponeringen muligvis ændrer sig, når billedet tages.

LCD SOLSKINSMODE

Vælg TIL for at gøre skærmvisningen nemmere at læse i stærkt lys.

Tryk på knappen VIEW MODE, og hold den nede for at få vist LCD-solskinsmode.

EVF-LYSSTYRKE

Justér visningens lysstyrke i den elektroniske søger, eller vælg AUTO for automatisk justering af lysstyrke.

EVF-FARVE

Justér visningens farveglød i den elektroniske søger.

LCD-LYSSTYRKE

Justér skærmens lysstyrke.

LCD-FARVE

Justér skærmens farveglød.

FORHÅNDSVIS BILL. EFFEKT

Vælg TIL for at få vist eksempler på filmsimuleringens effekter og andre indstillinger på skærmen.

GUIDE INDRAMNING

Vælg typen af gitterlinjer tilgængelig i optagetilstand.

GITTER 9

For billedkomposition efter ”tredjedelsreglen”.

GITTER 24

Et gitter på seks gange fire.

HD-INDRAMNING

Komponér HD-billeder i beskæringen vist af linjerne øverst og nederst i visningen.

AUTOROTER. AFSP.

Vælg TIL for automatisk at rotere ”høje” (portrætorientering) billeder under afspilning.

VIS CUSTOM INDSTIL.

Vælg de punkter, der vises i informationsvisningen. Markér punkter, og tryk på MENU/OK, eller fravælg.