This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Kameraet optimerer automatisk indstillingerne til motivtypen.

Ikon for motivtype: Kameraet vælger automatisk den egnede motivtype. Udvalget vises af følgende ikoner.

 • AUTO
 • LANDSKAB
 • NAT
 • NAT (STATIV)
 • MAKRO
 • STRAND
 • SOLNEDGANG
 • SNE
 • HIMMEL
 • GRØNT LØV
 • HIMMEL & GRØNT LØV
 • PORTRÆT
 • MODLYSPORTRÆT
 • MOTIV I BEVÆGELSE
 • PORTRÆT&BEVÆGELSE
 • MODLYSPORTRÆT&BEVÆG.
 • AVANCERET ANTISLØR

Ikonet : I tilstanden justerer kameraet løbende fokus og søger efter ansigter, hvilket øger dræningen af batteriet; desuden kan lyden af kameraets fokusering muligvis høres. vises på LCD-skærmen.

Den valgte tilstand kan variere alt efter optageforholdene. Hvis tilstanden og motivet ikke passer sammen, skal du vælge tilstand  eller vælge SP og manuelt vælge en motivtype.

Avanceret antislør

Når der vises , tager kameraet en serie af eksponeringer og kombinerer dem, så de danner et enkelt billede, der reducerer ”støj” (skjolder) og slør.

er tilgængelig, når der er valgt TIL i optagemenuen, og blitzen er slået fra eller indstillet til auto.

Det kan tage et stykke tid at kombinere eksponeringerne til ét enkelt billede. Der oprettes muligvis ikke et enkelt kombineret billede, hvis motivet eller kameraet flyttes under optagelse. Hold kameraet stille under optagelsen, og flyt ikke kameraet, før optagelsen er færdig.