This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Hver enkelt af funktionsknapperne kan tildeles én vilkårlig af nedenfor anførte funktioner. Valgmulighederne for det valgte punkt kan derefter vises ved at trykke på knappen. For at vælge funktioner til funktionsknapperne skal du trykke på knappen DISP/BACK, indtil valgmulighederne for funktionsindstillingerne vises, derefter markere den ønskede knap og trykke vælgeren til højre.

 • MAKRO
 • ISO
 • SELVUDLØSER
 • BILLEDSTØRRELSE
 • BILLEDKVALITET
 • DYNAMISK OMFANG
 • FILMSIMULERING
 • HVIDBALANCE
 • LYSMÅLING
 • AF-TILSTAND
 • FOKUSOMRÅDE
 • BLITZTILSTAND
 • BLITZKOMPENSATION
 • VÆLG CUSTOM INDS.
 • FILM
 • ANSIGTSREGISTRERING
 • INTEL. DIG. ZOOM
 • FORHÅNDSVIS BILLEDEFFEK
 • STRØMFORBRUG
 • RAW
 • TRÅDLØS KOMM.

Du kan også anvende indstillingen FUNKT.INDS. (Fn) i opsætningsmenuen til at vælge funktioner for funktionsknapperne.

Du kan også få vist indstillingerne for én af funktionsknapperne ved at trykke på knappen og holde den nede.