This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Brug kontrolringen til hurtig adgang til kamerafunktioner under optagelse.

Funktionen, der er tildelt kontrolringen, kan vælges ved at trykke på knappen til indstillinger for kontrolring. Vælg mellem:

  • STANDARD
  • ISO
  • HVIDBALANCE
  • FILMSIMULERING
  • SERIEBILLEDE

STANDARD

Når STANDARD er valgt, skifter funktionen tildelt kontrolringen med optagetilstand.

Tilstand Kontrolring bruges til
P Programskift; manuelt fokus (*1)
S Valg af lukkertid; manuelt fokus (*1)
A Valg af blændeåbning; manuelt fokus (*1)
M Valg af lukkertid/blændeåbning (*2); manuelt fokus (*1)
Filmsimulering
Filmsimulering; manuelt fokus (*1)
Filter Valg af avanceret filter
Av. Valg af avanceret tilstand
SP1/SP2 Valg af motiv; manuelt fokus (*1)

*1 Kun manuel fokustilstand

*2 Tryk på knappen til indstillinger for kontrolring for at skifte mellem valg af lukkertid og blændeåbning.

Funktionen for kontrolringen kan vælges ved hjælp af indstillingen KTL.RING-INDST. i opsætningsmenuen.