This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Vælg mellem følgende billedstabiliseringsindstillinger:

KONTINU.+BEVÆG./ KONTINUERLIG
Billedstabilisering slået til. Hvis + BEVÆGELSE er valgt, justerer kameraet lukkertiden for at reducere slør, når der registreres motiver i bevægelse.
OPTAG.+BEVÆG./ KUN VED OPTAG.
Som ovenfor, bortset fra at der kun udføres billedstabilisering, når udløserknappen trykkes halvt ned, eller lukkeren udløses.
FRA
Billedstabilisering slået fra. Vælg denne indstilling, når du anvender stativ.

+ BEVÆGELSE har ingen effekt, når følsomheden indstilles til en fastsat værdi og kan også være utilgængelig ved visse kombinationer af indstillinger. Effekten kan variere med lysforholdene og hastigheden, som motivet bevæger sig med.