This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Denne indstilling kombinerer den enkle ”peg-og-skyd” med sofistikerede fotografiske teknikker.

Indstillingen Adv. TILSTAND i optagemenuen kan anvendes til at vælge mellem følgende avancerede tilstande:

PRO FOKUS

Kameraet tager op til tre billeder, der blødgør baggrunden for at fremhæve hovedmotivet, hver gang der trykkes på udløserknappen. Graden af opblødning kan justeres før optagelse ved at dreje det primære/sekundære kommandohjul. Anvendes til portrætter eller blomsterbilleder, der ligner dem, der tages med spejlreflekskameraer.

Opblødning kan ikke anvendes til genstande i baggrunden, der er for tæt på hovedmotivet. Hvis der vises en meddelelse om, at kameraet ikke kan skabe effekten, når det fokuserer, skal du prøve at gå væk fra dit motiv og zoome ind. Kameraet kan også være ude af stand til at gøre baggrunden blødere, hvis motivet bevæger sig; hvis du bliver bedt om det, skal du kontrollere resultaterne og prøve igen.

Billeddækningen er reduceret.

PRO FOKUS

For at gemme ubehandlede kopier af billeder taget i disse tilstande skal du vælge TIL for indstillingen GEM DATAINDSTIL. > GEM ORG.BILLEDE i opsætningsmenuen.

Hold kameraet stille under optagelse.

PRO LAV BELYS

Hver gang der trykkes på udløserknappen, laver kameraet fire eksponeringer og kombinerer dem i ét enkelt billede. Anvendes til at reducere støj og slør ved fotografering af dårligt belyste motiver eller statiske motiver ved høje zoomforhold.

Der oprettes muligvis ikke et enkelt kombineret billede ved nogle motivtyper, eller hvis motivet eller kameraet flyttes under optagelse. Flyt ikke kameraet, før fotograferingen er færdig.

PRO LAV BELYS

For at gemme ubehandlede kopier af billeder taget i disse tilstande skal du vælge TIL for indstillingen GEM DATAINDSTIL. > GEM ORG.BILLEDE i opsætningsmenuen.

Hold kameraet stille under optagelse.

MULTI EKSP.

Opret et billede, der kombinerer to eksponeringer.

  1. Tag det første billede.

  2. Tryk på MENU/OK. Det første billede vises overlejret på billedet, der ses gennem objektivet, som hjælp til at tage det andet billede.

    For at vende tilbage til trin 1 og tage det første billede om skal du trykke vælgeren til venstre. For at gemme det første billede og afslutte uden at oprette en multieksponering skal du trykke på DISP/BACK.

  3. Tag det andet billede.


  4. Tryk på MENU/OK for at oprette multieksponeringen, eller tryk vælgeren til venstre for at vende tilbage til trin 3 og tage det andet billede om.