This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Justér indstillingerne for filhåndtering.

NUMMERERING

Nye billeder gemmes i billedfiler, der navngives ved hjælp af et firecifret filnummer, som tildeles ved at føje én til det senest anvendte filnummer. Filnummeret vises under afspilning som vist til højre. NUMMERERING styrer, hvorvidt filnummereringen nulstilles til 0001, når der isættes et nyt hukommelseskort, eller det aktuelle hukommelseskort eller den indbyggede hukommelse formateres.

Billednummer

Mappenummer

Filnummer

KONTINUERLIG

Nummereringen fortsætter fra det senest anvendte filnummer eller fra det første ledige filnummer, alt afhængigt af hvad der er højest. Vælg denne indstilling for at reducere antallet af billeder med dobbelte filnavne.

FORFRA

Nummereringen nulstilles til 0001 efter formatering, eller når der sættes et nyt hukommelseskort i.

Hvis billednummeret når 999-9999, deaktiveres udløseren.

Valg af NULSTIL indstiller NUMMERERING til KONTINUERLIG, men nulstiller ikke filnummeret.

Billednumre på billeder taget med andre kameraer kan afvige.

GEM ORG.BILLEDE

Vælg TIL for at gemme ubehandlede kopier af sammenhængende panoramabilleder taget med FJERN RØDE ØJNE, PRO LAV-BELYS-TS. eller PRO FOKUS-TILST..

DATOSTEMPEL

Stempl billederne med tidspunkt og/eller dato for optagelse, efterhånden som de tages.

+
Stempl nye billeder med dato og tidspunkt for optagelse.
Stempl nye billeder med datoen for optagelse.
FRA
Stempl ikke nye billeder med tidspunkt og dato.

Tids- og datostempel kan ikke slettes. Slå DATOSTEMPEL fra for at udelade visning af tids- og datostempel på nye billeder.

Hvis kameraets ur ikke er indstillet, bliver du bedt om at indstille uret til aktuel dato og tid.

Vi anbefaler, at du slår DPOF-indstillingen ”udskriv dato” fra, når du udskriver billeder med tids- og datostempel.

Tids- og datostempler vises ikke på film, panoramabilleder eller billeder taget med Bedst billedoptag.