This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Intelligent ansigtsregistrering tillader kameraet automatisk at registrere menneskeansigter samt indstille fokus og eksponering for et ansigt hvor som helst i billedet på billeder, der fremhæver portrætmotiver. Vælges til portrætmotiver (i vandret eller lodret retning) for at hindre kameraet i at fokusere på baggrunden.

Der kan registreres ansigter med kameraet i lodret eller vandret retning; hvis der registreres et ansigt, indikeres det af en grøn ramme. Hvis der er mere end ét ansigt på billedet, vælger kameraet ansigtet tættest på midten; andre ansigter indikeres med hvide rammer.

I visse tilstande indstiller kameraet muligvis eksponeringen for billedet som helhed frem for portrætmotivet.

Hvis motivet bevæger sig, idet der trykkes på udløserknappen, kommer ansigtet muligvis ikke til at være i området indikeret af den grønne ramme, når billedet tages.