This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Justér lydindstillingerne.

LYDSTYRKE

Justér styrken af lydene produceret ved betjening af kameraets knapper. Vælg (lydløs) for at deaktivere knappernes lyde.

LUKKER-LYDSTYRKE

Justér styrken af lydene produceret ved lukkerudløsning. Vælg (lydløs) for at deaktivere lukkerlyden.

LUKKERLYD

Vælg lyd for lukkeren.

AFSPILN.LYDST.

Justér lydstyrken for afspilning af film.