This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Varierer automatisk indstillingerne over en serie af billeder. Du kan få vist bracketing-indstillingerne ved at trykke på knappen DRIVE.

AE-BRAKETING

Tryk vælgeren til venstre eller til højre for at markere en bracketing-grad. Hver gang der trykkes på udløserknappen, tager kameraet tre billeder: Ét med den målte værdi for eksponering, et andet overeksponeret med den valgte mængde og det tredje undereksponeret med samme mængde.

Kameraet er muligvis ude af stand til at anvende det valgte bracketing-trin, hvis graden af over- eller undereksponering overstiger lysmålingssystemets grænser.

ISO-BRAKETING

Tryk vælgeren til venstre eller til højre for at markere en bracketing-grad. Hver gang der trykkes på udløserknappen, tager kameraet et billede ved den aktuelle følsomhed og behandler det for at oprette to ekstra kopier, én med følsomhed øget og én med følsomhed sænket med den valgte mængde.

FILMSIMULERINGSBKT.

Hver gang lukkeren udløses, tager kameraet et billede og behandler det for at oprette kopier med filmsimuleringsindstillingerne valgt for FILMSIMULERINGSBKT. i optagemenuen.

HVIDBALANCE BKT

Tryk vælgeren til venstre eller til højre for at markere en bracketing-grad. Hver gang der trykkes på udløserknappen, tager kameraet tre billeder: ét ved den aktuelle hvidbalanceindstilling, ét med finjustering øget med den valgte mængde, og et andet med finjustering reduceret med den valgte mængde.

DYNAMISK OMRÅDEBKT.

Hver gang der trykkes på udløserknappen, tager kameraet tre billeder med forskellige indstillinger for dynamisk omfang: 100 % på det første, 200 % på det andet og 400 % på det tredje.

ISO begrænses til værdier mellem 400 og 3200.