This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Fang bevægelse på en serie af billeder. Du kan få vist indstillingerne for serieoptagelse ved at trykke på knappen DRIVE.

TOP

Tryk vælgeren til venstre eller til højre for at markere en billedhastighed. Kameraet tager fotos, når udløserknappen er trykket ned.

AF-MÅLING er kun tilgængelig i fokustilstand C.

BEDST BILLEDOPTAG.

Kameraet tager en serie af billeder, der starter før og slutter efter, at der trykkes på udløserknappen. Tryk vælgeren til venstre eller til højre for at markere INDSTIL. AF BEDSTE BILLEDOP., hvor du kan vælge billedhastigheden og antal billeder pr. serie.

Billeder pr. serie

Antallet til venstre er taget før, og antallet til højre efter, at udløserknappen er trykket ned.

Billederne lagres i en midlertidig hukommelsesbuffer, mens udløserknappen trykkes halvt ned. Når udløserknappen trykkes helt ned, optages billederne som følger:

Udløserknap trykket halvt ned

Udløserknap trykket helt ned

”Før” billeder

”Efter” billeder

Hvis udløserknappen trykkes helt ned før optagelse af antal billeder valgt til ”før”-delen, tages de resterende billeder, efter at udløserknappen trykkes helt ned.

Hvis udløserknappen trykkes halvt ned i længere tid, optager kameraet muligvis serien, før udløserknappen trykkes helt ned.